Edunexis

Crea la teva situació d’aprenentatge

La LOMLOE defineix les situacions d’aprenentatge com a «situacions i activitats que impliquen el desplegament per part de l’alumnat d’actuacions associades a competències clau i competències específiques i que contribueixen a l’adquisició i desenvolupament d’aquestes.»

T’ajudem aquí a generar idees per a situacions d’aprenentatge que puguis treballar durant un o dos períodes de classe – introdueix a baix la informació sol·licitada i dona-li a ‘crear situació d’aprenentatge’. Les idees poden resultar més o menys perfilades: concreta-les i adapta-les per a la teva classe.

IMPORTANT:

  1. Pots indicar el tema, la competència específica / criteri d'avaluació, o tots dos. Si indiques tots dos i el tema no és raonablement compatible amb la competència o el criteri d'avaluació, l'activitat pot no tenir molt de sentit – revisa-la. Com a alternativa, el generador et proposa també una segona idea basada només en el tema.
  2. Les situacions d'aprenentatge que creïs es van afegint a la llista. Entre l'una i l'altra, pots canviar paràmetres o mantenir-los tots constants.
  3. El generador utilitza un motor d'intel·ligència artificial. És un model experimental, amb limitacions en matèries 'exactes', com les matemàtiques o la física. Utilitza-ho amb cautela en aquestes assignatures. Els ordinadors són bons i ràpids, però no sempre prenen les decisions correctes.
  4. A més de la competència i/o criteri d'avaluació de partida, el generador identifica uns altres que també poden ser rellevants per a la situació proposada. Revisa'ls per a assegurar-te que tenen sentit.

Tens algun comentari o suggeriment? Escriu-nos a [email protected]

( Si tens ja pensada una activitat o situació d’aprenentatge i vols veure quins criteris d’avaluació estaries treballant, fes clic aquí )

Generador de Situacions d’Aprenentatge

(**) Introduce el tema y/o la competencia específica / criterio de evaluación.