Edunexis

Vincula la teva activitat a competències específiques i criteris d’avaluació

Aquest identificador de competències específiques i criteris d’avaluació forma part del mòdul de Generació de GRownTH, la plataforma per a l’ensenyament i avaluació competencial d’Edunexis.

Envia’ns els teus comentaris, feedback i suggeriments a [email protected]

Identificador de competències especifiques i criteris d’avalació, i generador de preguntes de reflexió