Edunexis

Eines per a millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge

con las


Hall 8.1 Stand 8.1C34.7A

El 27 i 28 de febrer serem al Mobile World Congress de Barcelona, a l’espai 4YFN, de la mà del Edutech clúster.
Vine a visitar-nos!

( @17:30 a l’Espai 1 del pabelló Puente )
Master class: “GenerAIdor d’idees: les situacions d’aprenentatge i la LOMLOE” per en Ricard Gras

El 20 de febrer estarem a Saragossa parlant de com crear Situacions d’Aprenentatge. Serà en el Tour del Talento 2023, una iniciativa de la Fundació Princesa de Girona. Vine a veure’ns!

Les habilitats transversals

Pensament crític

• Extreure conclusions

• Construir arguments

• Interpretar dades

• Considerar idees des de múltiples perspectives

Pensament creatiu

• Preguntar-se "què passaria si..."

• Generar metàfores i analogies

• Fer conjectures i hipòtesis

Pensament de transferència

• Aplicar coneixements a situacions reals

• Indagar en diferents contextos

• Relacionar i connectar conceptes

Comunicació

• Fer inferències

• Interpretar i usar la comunicació no verbal

• Usar termes de la disciplina

Col·laboració

• Gestionar i resoldre conflictes

• Prendre decisions justes i equitatives

• Escoltar activament altres perspectives

Gestió de la Informació

• Realitzar connexions entre fonts d'informació

• Buscar informació

• Crear referències i cites

Gestió de Mitjans i TIC

• Prendre decisions sobre els mitjans a utilitzar

• Comunicar utilitzant diferents mitjans i formats

Organització

• Planificar assignacions a curt termini

• Utilitzar la tecnologia de manera productiva

• Complir terminis

Emoció

• Practicar la concentració

• Gestionar el monòleg interior

• Extreure la part positiva dels fracassos

Reflexió

• Comprendre la nostra manera d'aprendre

• Practicar estratègies de millora personal

• Preguntar-se sobre l'après

Las habilidades transversales

Extraer conclusiones

Construir argumentos

Interpretar datos

Considerar ideas desde múltiples perspectivas

Pensamiento crítico

Preguntarse “qué pasaría si…”

Generar metáforas y analogías

Hacer conjeturas e hipótesis

Pensamiento creativo

Aplicar conocimientos a situaciones reales

Indagar en diferentes contextos

Relacionar y conectar conceptos

Pensamiento de transferencia

Hacer inferencias

Interpretar y usar la comunicación no verbal

Usar términos de la disciplina

Comunicación

Gestionar y resolver conflictos

Tomar decisiones justas y equitativas

Escuchar activamente otras perspectivas

Colaboración

Realizar conexiones entre fuentes de información

Buscar información

Crear referencias y citas

Gestión de la información

Tomar decisiones sobre los medios a utilizar

Comunicar utilizando diferentes medios y formatos

Gestión de medios y TIC

Planificar asignaciones a corto plazo

Utilizar la tecnología de forma productiva

Cumplir plazos

Organización

Comprender nuestra forma de aprender

Practicar estrategias de mejora personal

Preguntarse sobre lo aprendido

Emoción

Practicar la concentración

Gestionar el monólogo interior

Extraer la parte positiva de los fracasos

Reflexión

GRownTH

La plataforma que ajuda a docents i centres educatius a desplegar l’ensenyament competencial.

01

Practica i Aprèn

Practica les habilitats transversals i els continguts disciplinary a través d’activitats, projectes o accions. Aprèn a partir de l’experiència i la reflexió sobre habilitats i continguts.

Activitats
ooo

Durada de 30-90 min, centrades en la pràctica d’una habilitat combinada amb un objectiu disciplinar.

ooo
Procés d’aprenentatge:

 1. Experiència
 2. Reflexió
 3. (auto) Avaluació
 4. (auto) Regulació
Projectes

ooo

Durada de dies o setmanes, centrades en la pràctica de múltiples habilitats en temes d’interès de l’alumne.

ooo

Full de ruta:

 1. Investigació
 2. Planificació
 3. Consecució
 4. Reflexió
 5. (auto) Avaluació
Accions

ooo

Durada de 10-30 minuts, centrades en la millora d’una habilitat identificada per l’alumne.

ooo

Autoregulació:

 1. Reflexió
 2. Identificació d’oportunitat
 3. Consecució
 4. Reflexió

02

Gestiona i Visibilitza

Planifica les habilitats a treballar i convida als alumnes. Supervisa el procés, avalua habilitats i competències i dona feedback. Accedeix a les habilitats treballades i a la seva evolució.

Planifica

Planifica habilitats a treballar.

Selecciona, adapta i/o crea activitats o projectes.

Practica

Practica l’habilitat i el contingut disciplinar.

Observa l’experiència i la reflexió.

Avalua

Avalua habilitats i competències

Dona feedback.

Visibilitza

Accedeix a informes de seguiment i avaluació d’habilitats i competències.

Reforça el procés i propícia la millora.

03

Analitza i Millora

Analitza i aprofundeix en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Adapta’ls i millora’ls. Personalitza l’educació.

GRownTH impulsa el procés de millora a diferents nivells:

Autoconeixement… recolçat pel perfil de trets i fortaleses, eines de ‘visual thinking’, feedback específic a cada alumne,…

Autoregulació…  a partir de la reflexió, el feedback i les (auto)avaluacions.

Analítica de dades… per a una comprensió profunda dels processos d’aprenentatge i dels factors que hi intervenen: dinàmica de reflexió, nivell d’autoconeixement i autoestima, desenvolupament per edats i sexes, estat emocional,…

GRownTH i…

… el centre escolar

Introdueix de manera senzilla les habilitats i les competències en el dia a dia de l’escola.

… els educators

Imprimeix una altra dinàmica a la teva classe. Entaula un altre tipus de diàleg amb els teus alumnes.

… els alumnes

Aprèn habilitats que et seran molt útils, a l’escola i per al teu futur personal i professional.

… els pares

Coneix i descobreix altres facetes dels teus fills més enllà de les notes.

GRownTH en acció
Hem rebut el seu reconeixement!
07 Rewards - SEK
SEK Lab edició VI (2021)
07 Rewards - SIMO
Finalista – millor experiència docent innovadora 2021
07 Rewards - Impact
Finalista – 3ª conovocatòria (2021)
07 Rewards - hundrED
Finalista – categoria aprenentatge socio-emocional (2021)

Equip

Ricard és emprenedor, ‘problem solver’, agent de canvi i educador. Amb ell va començar el somni i ell el va fer realitat.

Ricard Gras

CEO

Luz té un do amb les persones i amb les dades. Educadora i facilitadora del canvi. És la responsable dels nostres materials.

Luz Olmos

Directora de Contingents

Jorge ha fet una mica de tot. Ara només pretén ajudar als altres a desenvolupar les habilitats que tan útils li han estat.

Jorge Castrillo

COO

Suresh és el techie de la família. Li encanta trastejar amb gadgets i està al dia en l’últim sobre tecnologia.

Suresh Sekar

CTO

Contacta’ns

Madrid  –  Barcelona  –  Singapur