Edunexis

Taller
Desenvolupant les competències transversals des de les assignatures
Les habilitats i les competències transversals són essencials en el desenvolupament dels alumnes: el personal, l’acadèmic i el professional futur. Són veritables palanques d’aprenentatge. Experts i organismes internacionals insisteixen en la importància d’integrar-les en l’ensenyament de les assignatures, d’anar cap a models més competencials.

En aquest taller abordarem com ho podem fer com a docents. És una nova edició d’un taller fet abans amb el SEK Lab de la Institución Educativa SEK, i amb la Fundació Princesa de Girona.
Dimecres, 6 juliol 2022 11:00 – 13:30

Institut Químic de Sarrià
Via Augusta 380, Barcelona

Places limitades!
Dirigit a

Directors, caps d’estudis, coordinadors i professors de secundària, FP i cicle superior de primària.


Programa

  • Com treballar les habilitats i les competències transversals a l’aula.
  • La reflexió com palanca d’aprenentatge: consolidar coneixements, reforçar competències i impulsar l’autorregulació .
  • L’avaluació i el feedback com eines per a l’aprenentatge.
Luz Olmos
Directora d’Educació
Jorge Castrillo
Educador i COO